Een woning taxeren wordt gedaan om de waarde ervan te bepalen. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. Meestal is het nodig voor de financiering van het huis dat je hebt gekocht maar het speelt ook bij de te verkopen woning. Belangrijk is dat er een betrouwbare, objectieve en marktconforme waarde van uw huis afgegeven wordt.


NHousing is gespecialiseerd in taxaties in de regio Amsterdam, Haarlem en Hoofddorp en is op de hoogte van de actuele marktomstandigheden, houdt rekening met zowel de bijzondere kenmerken van het huis als de staat van onderhoud aan zowel binnen- als buitenzijde.
Om tot een goede waardebepaling te komen, doen wij tevens grondig onderzoek naar o.a. milieuaspecten, bestemmingsplannen, financiële situatie van de Vereniging van Eigenaren en de meest actuele vraag- en aanbodverhoudingen in de markt.


Nelleke Alblas is een gecertificeerd makelaar en taxateur en staat garant voor een betrouwbare waardebepaling, gebaseerd op objectiviteit en deskundigheid.


Het lidmaatschap bij de branchevereniging VBO en de aansluiting bij het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut) geven het vertrouwen van een hoge kwaliteitsstandaard, die wij nastreven.